English Language

 
    คีย์แพด


รหัส : HG-124


ทำหน้าที่ในการปิด เปิดระบบ หรือ กำหนดการทำงานต่างๆ

 

 

   เครื่องขยายสัญญาณ

รหัส : HR-126


ทำหน้าที่ขยาย สัญญาณจากอุปกรณ์ ไร้สายต่างๆ ให้ส่งไปถึง กล่องควบคุมหลัก

 

    รีโมทควบคุม
    นาฬิกาขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

รหัส : SR-129


ที่ทำหน้าที่ในการปิด หรือเปิดระบบ และ กำหนดการทำงาน จากระยะไกล


รหัส :
SR-117


ทำหน้าที่ในการ ขอความช่วยเหลือ ในกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเด็กที่อยู่ในบ้าน

    ไซเรนเตือนภัยพร้อมไฟกระพริบ
 

รหัส : SS-207

อุปกรณ์นี้จะส่งเสียงไซเรน ที่ความดัง 115 db. เพื่อเตือน ในกรณีมีเหตุ

 
 
เหล็กดัดกับระบบรักษาความ ปลอดภัยไร้สาย HG-1500
ระบบกันขโมย HG-1500 VS ระบบฯ อื่นๆ

 

จุดเด่นของระบบรักษาความ ปลอดภัยไร้สาย
HG-1500

ได้การรับรองระดับ โลกจาก CE , FCC, JATE และ DOC

 


 

 

 
Copyright © 2004-2005 smart.co.th All Rights Reserved.